Xử phạt ô tô chạy quá tốc độ bao nhiêu?

Phạt hành chính từ 2 triệu VND đến 3 triệu VND nếu người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km/h.

Người điều khiển ô tô có thể bị phạt từ 600 nghìn đến 800 nghìn tùy vào mức quá tốc độ quy định trong luật Giao thông đường bộ của Việt Nam.
Các hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định bị nghiêm cấm trong Luật giao thông đường bộ. Người điều khiển xe sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 171/2013/NĐ-CP (Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt) nếu vi phạm luật.

Xử phạt ô tô chạy quá tốc độ ra sao? (Hình ảnh: minh họa)
Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô nếu có hành vi vi phạm chạy quá tốc độ cụ thể sẽ bị phạt như sau:

– Phạt hành chính từ 600 nghìn VND đến 800 nghìn VND nếu người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 đến dưới 10 km/h.

– Phạt hành chính từ 2 triệu VND đến 3 triệu VND nếu người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km/h.

– Phạt hành chính từ 4 triệu VND đến 6 triệu VND đối với người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 20 đến 35 km/h và đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong 01 tháng.

– Phạt hành chính từ 7 triệu VND đến 8 triệu VND trong trường hợp người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h và đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong 02 tháng.

Theo đó, những người điều khiển xe ô tô cần nắm rõ vận tốc tối đa được phép trên từng kiểu đường để tránh gây nguy hiểm cho bản thân cũng như những người xung quanh và tránh bị phạt đáng tiếc.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *